PĚNOVÝ VÁLEC - CVIČEBNÍ A TERAPEUTICKÁ POMŮCKA

   
     +420731770294
Tap To Call
          PILATES PLUS NIA

PILATES PLUS

Pilatesova metoda nabízí klíč ke znovunalezení přirozené délky páteřních křivek. Nabízí návod, jak přivést tělo do rovnováhy. Pilatesova metoda pomáhá budovat a kultivovat vědomí vlastního těla a jeho pozice v prostoru. Protože pracuje s dechem, harmonizuje také vnitřní prostředí těla, které je úzce spojeno s psychikou. V hodinách Pilates Plus jsou kromě klasických Pilates cviků na podložce zahrnovány cviky z repertoáru cviků na speciálních pilates přístrojích, jsou používány pomůcky jako jsou pěnový válec, cvičební guma, či Pilates kroužek. Důraz je kladen na osvojení si principů Pilatesovy metody a na rozvoj vnímavosti vůči vlastnímu tělu.

Více.. 

NIA

NIA je taneční kardivaskulární cvičení, které téměř šamanským způsobem umožňuje rozproudit v těle životní energii a vychutnat si radost z přítomného okamžiku. NIA nám umožňuje nechat v sobě probudit své vnitřní dítě, vnitřního bojovníka, tanečníka i guru. NIA nás učí přijmout a milovat svoje tělo a naslouchat jeho moudrému hlasu. Tancovat může naprosto každý, kdo má tělo.

Více.. 

PĚNOVÝ VÁLEC

A Premium WordPress Theme with single click installation. Just a click and your website is ready to use. Infoway theme is better suitable for any business or personal website. The theme is compatible with various niches.

Více.. 

Gallery

foam-roller-1 foam-roller-3 foam-roller-2

Odebírat Newsletter

"Kráčej tak, jako bys s každým svým krokem líbal Zemi svými chodidly."

- Thích Nhat Hanh